NIEUWSPAGINA

Afsluiting 1e fietsseizoen 

Op maandag 15 november houden we onze seizoenafsluiting in De Honingpot op het terrein van Het Rijtven. Alle vrijwilligers zijn hiervoor uitgenodigd en na een kopje koffie of thee zal onze voorzitter Patrick een korte toelichting geven op de huidige stand van zaken. Ook zal er volop gelegenheid geboden worden om opmerkingen/verbetervoorstellen aan het bestuur voor te leggen.
We beginnen om 19:30 uur en we hopen op een vruchtbare en vooral gezellige bijeenkomst.

Partnerovereenkomst De Nieuwenhof en Stichting DuoFietsenDeurne

Met een ferme handdruk is op 20 juli de overeenkomst bekrachtigd waarmee De Nieuwenhof officieel partner is geworden van Stichting DuoFietsenDeurne. 

Naast de overdracht van de nieuwe duofiets aan de stichting is in de overeenkomst o.a. vastgelegd dat bewoners van De Nieuwenhof zich aan kunnen melden om tegen een kleine vergoeding op maandag- en donderdagochtend mee te gaan fietsen.
Daarnaast wordt de fiets breder ingezet, alle inwoners van de gemeente Deurne die niet meer zelfstandig kunnen fietsen kunnen zich aanmelden via deze site.

Maandag 22 juni 2021 was een hele speciale dag. Na een lange aanloop zaten we met het bestuur en de notaris om officieel als Stichting DuoFietsenDeurne verder te gaan #duofietsendeurne