Vertrouwenspersoon

Bij klachten over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie
en geweld kan de vrijwilliger of gast onze vertrouwenspersoon raadplegen.
De vertrouwenspersoon verleent eerste hulp bij dergelijke klachten en bespreekt de mogelijke vervolgstappen met u.

Vertrouwenspersoon van Stichting DuoFietsenDeurne is
Ad van der Steen, bereikbaar via het mailadres vertrouwenspersoondfd@gmail.com