Vertrouwenspersoon

Bij klachten over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie
en geweld kan de vrijwilliger of gast onze vertrouwenspersoon raadplegen.
Zij verleent eerste hulp bij dergelijke klachten en bespreekt de mogelijke vervolgstappen met u.
Vertrouwenspersoon van Stichting DuoFietsenDeurne is de Anika Kanters. Zij is bereikbaar op telefoonnummer  0651640825 0f via mail op anika.kanters@zorgboog.nl