Jaarverslagen


Jaarverslag 2023 Stichting DuoFietsenDeurne

 

Afgelopen jaar hebben we weer met volle overgave en enthousiasme onze dagelijkse fietstochten gemaakt. Het weer heeft ons dit jaar meer parten gespeeld dan in 2022, maar desondanks hebben we wel meer ritten gemaakt en dus meer gasten blij gemaakt met een heerlijke fietsactiviteit.
Ook hebben we nog deelgenomen aan de ORO Verwendag. Hier hebben we vele mensen met een verstandelijke beperking bedient met een kort ritje duofietsen. Zowel voor de gasten als voor onze vrijwilligers een mooie ervaring.


Nieuw bestuurslid

In 2023 hebben we een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen in de persoon van Trix Teeuwen. Naast de gewone bestuurstaken houdt Trix zich ook bezig met communicatie en social media. Hierdoor zijn en blijven we op diverse fronten zichtbaar.


Wat cijfers op een rij

We hebben dit seizoen 204 ritten gemaakt, in totaal hebben we hiermee 758 gasten blij gemaakt. Het weer heeft dit seizoen een grotere invloed gehad dan het voorgaande jaar. Helaas hebben we 35 ritten af moeten zeggen omdat het te heet of te nat was om te fietsen. Wel hebben we in de maand oktober ook nog kunnen rijden.

Locatie                                  Aantal gasten

Samen Thuis                                     30
ORO                                                  245
Zorgboog                                         161                          Losse gasten                 Aantal gasten
Wilhelminahuis                                 43
Heiakkerhuis                                   100                          Zorgtuin D'n Hof                     36
Woonzorg-boerderij Zeilberg         88                          Keltenstraat                             30
Losse gasten                                      91   ---------->        Prijswinnaars                            4
Totaal                                                758                          Losse gasten                            21
                                                                                            Totaal                                        91


Vrijwilligers     

Het aantal nieuwe vrijwilligers is weer gestegen, jammer genoeg heeft een aantal vrijwilligers om diverse redenen ook af moeten haken. We zitten nu op een kleine 55 vrijwilligers en we kunnen nog steeds nieuwe fietsmaatjes gebruiken. Zeker gezien het feit dat we graag bij mooi weer in de avonduren en mogelijk in de weekenden ritten willen gaan plannen.
Sinds afgelopen seizoen wordt het onderhoud van onze duofietsen wekelijks door twee vrijwilligers gedaan. Zij zorgen ervoor dat de fietsen tip top in orde blijven. En dat is zeker geen overbodige luxe. Doordat de fietsen intensiever worden gebruikt zien we ook de post van onderhoudskosten stijgen. Dankzij twee vakbekwame vrijwilligers die het onderhoud verzorgen, kunnen we deze kosten wel binnen de perken houden.

 

Financiën en Sponsoring

De financiën zijn afgesloten met een positief resultaat. Naast de bijdrage van onze vaste partners, hebben we dit jaar weer van een aantal sponsors en donateurs een mooi bedrag mogen ontvangen. Dit geeft toch wel aan dat er erkenning is voor het mooie werk dat we met zijn allen doen.  Van één fonds hebben we zelfs een bijdrage gekregen om een vijfde fiets aan te schaffen. Dit zal in 2024 gerealiseerd worden.
Dank je wel hiervoor, zonder deze bijdragen kunnen wij niet draaien.

 

Tot slot

Al met al kunnen we weer terugkijken op een zeer geslaagd fietsseizoen met een groeiende belangstelling voor onze fietsritjes van gasten en vrijwilligers. Zoals gebruikelijk hebben we het seizoen weer afgesloten met een gezellige en drukbezochte "dankjewelavond" voor onze vrijwilligers en de contactpersonen van onze partners. We zijn en blijven volop bezig met de verdere ontwikkeling van onze mooie Stichting DuoFietsenDeurne. De ambitie is er en samen met alle partners, vrijwilligers en derden gaan we er voor.

 


Jaarverslag 2022 Stichting DuoFietsenDeurne

 

Officiële opening

Op vrijdag 1 april 2022 hebben we met wat promotiemateriaal en enkele duofietsen op de weekmarkt gestaan. Daar is door wethouder Verhees het fietsseizoen van Stichting DuoFietsenDeurne officieel geopend. Het was erg koud en nat waardoor het publiek slechts mondjesmaat aanwezig was. Dat slechte weer zorgde er ook voor dat in de eerste week van april alle ritten moesten worden afgelast. Op 11 april konden we echt starten met het nieuwe fietsseizoen.

 

Hoe hebben we het gedaan

We zijn het seizoen begonnen met ca. 25 fietsvrijwilligers en gedurende het jaar zijn er daar een twintigtal bijgekomen. Onze ambitie is om te komen tot een bestand van 75 vrijwilligers. Onze partners ORO, De Zorgboog en Het Wilhelminahuis hebben dit jaar gezelschap gekregen van Samen Thuis en Woonzorgboerderijen Zeilberg. Ook in Liessel waren we actief door iritten met cliënten van Zorgtuin D'n Hof.
In 2022 zijn we gekomen tot 139 ritten waarbij we in totaal 432 gasten hebben kunnen laten genieten van een fietstocht door de mooie omgeving van Deurne. In verband met het weer zijn er helaas 16 ritten afgelast, 12 vanwege slecht weer, 3 vanwege de hitte en 1 rit omdat er geen vrijwilligers beschikbaar waren. Positief is dat we in oktober nog de hele maand hebben kunnen fietsen omdat de weersomstandigheden de hele maand prima waren. 

 

Vermeldenswaardig

Op 16 juni hebben een aantal vrijwilligers deelgenomen aan de ORO-verwendag waarbij cliënten van ORO mee konden rijden op de duofiets voor een ritje over het terrein van Het Rijtven.

Op de slotdag van de Fietsvierdaagse mocht onze voorzitter Patrick Teunisse een cheque ter waarde van € 1.500 in ontvangst nemen. Door het bestuur van Fietsvierdaagse Deurne is gekozen om dit mooie bedrag te gunnen aan Stichting DuoFietsenDeurne. Onze dank daarvoor.

Aan het verzoek om nog één keer een fietstocht te maken met een mevrouw voordat haar leven zou worden beëindigd hebben we, mede dank zij de medewerking van enkele van onze vrijwilligers, kunnen voldoen.

Op 7 november mochten we een groot aantal vrijwilligers welkom heten op de afsluit-/dank je wel avond. In zijn toespraak vermeldde de voorzitter vooral trots te zijn op onze vrijwilligers en kondigde hij aan dat er aan het eind van dit jaar mogelijk nog een verrassing voor Stichting DuofietsenDeurne en haar vrijwilligers te wachten staat. Onder het genot van een hapje en een drankje is het fietsseizoen 2022 vervolgens gezellig afgesloten.

De verrassing die op de afsluitavond werd aangekondigd krijgt op 7 december zijn beslag. Het blijkt dat Stichting DuoFietsenDeurne de winnaar is geworden van de vrijwilligersprijs 2022. De uitreiking vind plaats door wethouder Oomen in De Honingpot en behalve een mooi bedrag voor de Stichting ( € 2000) werden ook alle individuele vrijwilligers verrast met een leuke attentie.

 

Afscheid

Vanwege het beëindigen per 1 januari 2023 van de samenwerking van De Zorgboog met Leef Deurne heeft Anika Kanters, een van de initiatiefnemers van Stichting DuoFietsenDeurne helaas afscheid moeten nemen. 

 

Tot slot

Al met al kunnen we het jaar 2022 met een goed gevoel afsluiten en zitten we weer vol energie om ook 2023 met Stichting DuoFietsenDeurne te laten slagen.


Jaarverslag 2021 Stichting DuoFietsenDeurne

 

Oprichting Stichting

Na de nodige voorbereiding vanuit Leef Deurne is op 22 juni 2021 Stichting DuoFietsenDeurne officieel gestart. Alvorens echt met onze gasten op stap te kunnen gaan moest er eerst nog het een en ander worden geregeld. Het oprichten van een stichting, maken van statuten en een beleidsplan, openen van een bankrekening, aanvragen ANBI-status, maken van een website, contacten met fondsen voor financiële ondersteuning, etc. etc. 

Samenwerkingspartners

Dit jaar hebben we drie samenwerkingspartners aan ons weten te binden. De Zorgboog, Oro en het Wilhelminahuis hebben een meerjarencontract getekend voor intensieve samenwerking. De ambitie is om komend jaar meer partners aan ons initiatief te binden.

Met deze partners zijn/worden vaste afspraken gemaakt waarin o.a. is bepaald dat we op vaste tijden met hun bewoners op pad kunnen gaan. Echter inwoners van de gemeente Deurne die niet meer zelfstandig kunnen fietsen behoren zeker ook tot onze doelgroep.

Aanschaf materiaal

Dankzij onze partners ORO en De Zorgboog konden we al direct bij de start beschikken over twee nieuwe, elektrisch ondersteunde duofietsen.  Door de financiële ondersteuning van een aantal fondsen en sponsoren hebben we eind december nog twee fietsen aan kunnen schaffen zodat we met ingang van het volgend fietsseizoen (in principe van april tot en met oktober) met vier fietsen op stap kunnen gaan.

Werving en opleiding vrijwilligers

Dit seizoen hebben we een dertigtal vrijwilligers mogen verwelkomen die als fietsmaatje een bijdrage aan DuoFietsenDeurne willen leveren. Alle fietsmaatjes hebben eerst een introductiebijeenkomst bijgewoond waarbij ook de mogelijkheid is gegeven om een proefrit met de duofiets te maken. Vervolgens zijn we vanaf eind juli kunnen beginnen met de fietstochten voor onze gasten.

Resume

We kunnen terugkijken op een succesvol jaar waarin veel is gerealiseerd volgens de stappen van ons beleidsplan. Voldoende mensen en financiën voor de opstartfase zijn gerealiseerd. Ook kunnen we inmiddels beschikken over voldoende materialen en geschikte huisvesting.

Al met al een druk jaar waarin we op beperkte schaal fietstochten hebben georganiseerd. Echter het enthousiasme van de fietsvrijwilligers en de dankbare, blije gezichten van onze gasten zorgen ervoor dat we vol goede moed aan ons tweede jaar gaan beginnen.