Jaarverslagen


Jaarverslag 2022 Stichting DuoFietsenDeurne

 

Officiële opening

Op vrijdag 1 april 2022 hebben we met wat promotiemateriaal en enkele duofietsen op de weekmarkt gestaan. Daar is door wethouder Verhees het fietsseizoen van Stichting DuoFietsenDeurne officieel geopend. Het was erg koud en nat waardoor het publiek slechts mondjesmaat aanwezig was. Dat slechte weer zorgde er ook voor dat in de eerste week van april alle ritten moesten worden afgelast. Op 11 april konden we echt starten met het nieuwe fietsseizoen.

 

Hoe hebben we het gedaan

We zijn het seizoen begonnen met ca. 25 fietsvrijwilligers en gedurende het jaar zijn er daar een twintigtal bijgekomen. Onze ambitie is om te komen tot een bestand van 75 vrijwilligers. Onze partners ORO, De Zorgboog en Het Wilhelminahuis hebben dit jaar gezelschap gekregen van Samen Thuis en Woonzorgboerderijen Zeilberg. Ook in Liessel waren we actief door iritten met cliënten van Zorgtuin D'n Hof.
In 2022 zijn we gekomen tot 139 ritten waarbij we in totaal 432 gasten hebben kunnen laten genieten van een fietstocht door de mooie omgeving van Deurne. In verband met het weer zijn er helaas 16 ritten afgelast, 12 vanwege slecht weer, 3 vanwege de hitte en 1 rit omdat er geen vrijwilligers beschikbaar waren. Positief is dat we in oktober nog de hele maand hebben kunnen fietsen omdat de weersomstandigheden de hele maand prima waren. 

 

Vermeldenswaardig

Op 16 juni hebben een aantal vrijwilligers deelgenomen aan de ORO-verwendag waarbij cliënten van ORO mee konden rijden op de duofiets voor een ritje over het terrein van Het Rijtven.

Op de slotdag van de Fietsvierdaagse mocht onze voorzitter Patrick Teunisse een cheque ter waarde van € 1.500 in ontvangst nemen. Door het bestuur van Fietsvierdaagse Deurne is gekozen om dit mooie bedrag te gunnen aan Stichting DuoFietsenDeurne. Onze dank daarvoor.

Aan het verzoek om nog één keer een fietstocht te maken met een mevrouw voordat haar leven zou worden beëindigd hebben we, mede dank zij de medewerking van enkele van onze vrijwilligers, kunnen voldoen.

Op 7 november mochten we een groot aantal vrijwilligers welkom heten op de afsluit-/dank je wel avond. In zijn toespraak vermeldde de voorzitter vooral trots te zijn op onze vrijwilligers en kondigde hij aan dat er aan het eind van dit jaar mogelijk nog een verrassing voor Stichting DuofietsenDeurne en haar vrijwilligers te wachten staat. Onder het genot van een hapje en een drankje is het fietsseizoen 2022 vervolgens gezellig afgesloten.

De verrassing die op de afsluitavond werd aangekondigd krijgt op 7 december zijn beslag. Het blijkt dat Stichting DuoFietsenDeurne de winnaar is geworden van de vrijwilligersprijs 2022. De uitreiking vind plaats door wethouder Oomen in De Honingpot en behalve een mooi bedrag voor de Stichting ( € 2000) werden ook alle individuele vrijwilligers verrast met een leuke attentie.

 

Afscheid

Vanwege het beëindigen per 1 januari 2023 van de samenwerking van De Zorgboog met Leef Deurne heeft Anika Kanters, een van de initiatiefnemers van Stichting DuoFietsenDeurne helaas afscheid moeten nemen. 

 

Tot slot

Al met al kunnen we het jaar 2022 met een goed gevoel afsluiten en zitten we weer vol energie om ook 2023 met Stichting DuoFietsenDeurne te laten slagen.


Jaarverslag 2021 Stichting DuoFietsenDeurne

 

Oprichting Stichting

Na de nodige voorbereiding vanuit Leef Deurne is op 22 juni 2021 Stichting DuoFietsenDeurne officieel gestart. Alvorens echt met onze gasten op stap te kunnen gaan moest er eerst nog het een en ander worden geregeld. Het oprichten van een stichting, maken van statuten en een beleidsplan, openen van een bankrekening, aanvragen ANBI-status, maken van een website, contacten met fondsen voor financiële ondersteuning, etc. etc. 

Samenwerkingspartners

Dit jaar hebben we drie samenwerkingspartners aan ons weten te binden. De Zorgboog, Oro en het Wilhelminahuis hebben een meerjarencontract getekend voor intensieve samenwerking. De ambitie is om komend jaar meer partners aan ons initiatief te binden.

Met deze partners zijn/worden vaste afspraken gemaakt waarin o.a. is bepaald dat we op vaste tijden met hun bewoners op pad kunnen gaan. Echter inwoners van de gemeente Deurne die niet meer zelfstandig kunnen fietsen behoren zeker ook tot onze doelgroep.

Aanschaf materiaal

Dankzij onze partners ORO en De Zorgboog konden we al direct bij de start beschikken over twee nieuwe, elektrisch ondersteunde duofietsen.  Door de financiële ondersteuning van een aantal fondsen en sponsoren hebben we eind december nog twee fietsen aan kunnen schaffen zodat we met ingang van het volgend fietsseizoen (in principe van april tot en met oktober) met vier fietsen op stap kunnen gaan.

Werving en opleiding vrijwilligers

Dit seizoen hebben we een dertigtal vrijwilligers mogen verwelkomen die als fietsmaatje een bijdrage aan DuoFietsenDeurne willen leveren. Alle fietsmaatjes hebben eerst een introductiebijeenkomst bijgewoond waarbij ook de mogelijkheid is gegeven om een proefrit met de duofiets te maken. Vervolgens zijn we vanaf eind juli kunnen beginnen met de fietstochten voor onze gasten.

Resume

We kunnen terugkijken op een succesvol jaar waarin veel is gerealiseerd volgens de stappen van ons beleidsplan. Voldoende mensen en financiën voor de opstartfase zijn gerealiseerd. Ook kunnen we inmiddels beschikken over voldoende materialen en geschikte huisvesting.

Al met al een druk jaar waarin we op beperkte schaal fietstochten hebben georganiseerd. Echter het enthousiasme van de fietsvrijwilligers en de dankbare, blije gezichten van onze gasten zorgen ervoor dat we vol goede moed aan ons tweede jaar gaan beginnen.