Jaarverslag


Jaarverslag 2021 Stichting DuoFietsenDeurne

 

Oprichting Stichting

Na de nodige voorbereiding vanuit Leef Deurne is op 22 juni 2021 Stichting DuoFietsenDeurne officieel gestart. Alvorens echt met onze gasten op stap te kunnen gaan moest er eerst nog het een en ander worden geregeld. Het oprichten van een stichting, maken van statuten en een beleidsplan, openen van een bankrekening, aanvragen ANBI-status, maken van een website, contacten met fondsen voor financiële ondersteuning, etc. etc. 

Samenwerkingspartners

Dit jaar hebben we drie samenwerkingspartners aan ons weten te binden. De Zorgboog, Oro en het Wilhelminahuis hebben een meerjarencontract getekend voor intensieve samenwerking. De ambitie is om komend jaar meer partners aan ons initiatief te binden.

Met deze partners zijn/worden vaste afspraken gemaakt waarin o.a. is bepaald dat we op vaste tijden met hun bewoners op pad kunnen gaan. Echter inwoners van de gemeente Deurne die niet meer zelfstandig kunnen fietsen behoren zeker ook tot onze doelgroep.

Aanschaf materiaal

Dankzij onze partners ORO en De Zorgboog konden we al direct bij de start beschikken over twee nieuwe, elektrisch ondersteunde duofietsen.  Door de financiële ondersteuning van een aantal fondsen en sponsoren hebben we eind december nog twee fietsen aan kunnen schaffen zodat we met ingang van het volgend fietsseizoen (in principe van april tot en met oktober) met vier fietsen op stap kunnen gaan.

Werving en opleiding vrijwilligers

Dit seizoen hebben we een dertigtal vrijwilligers mogen verwelkomen die als fietsmaatje een bijdrage aan DuoFietsenDeurne willen leveren. Alle fietsmaatjes hebben eerst een introductiebijeenkomst bijgewoond waarbij ook de mogelijkheid is gegeven om een proefrit met de duofiets te maken. Vervolgens zijn we vanaf eind juli kunnen beginnen met de fietstochten voor onze gasten.

Resume

We kunnen terugkijken op een succesvol jaar waarin veel is gerealiseerd volgens de stappen van ons beleidsplan. Voldoende mensen en financiën voor de opstartfase zijn gerealiseerd. Ook kunnen we inmiddels beschikken over voldoende materialen en geschikte huisvesting.

Al met al een druk jaar waarin we op beperkte schaal fietstochten hebben georganiseerd. Echter het enthousiasme van de fietsvrijwilligers en de dankbare, blije gezichten van onze gasten zorgen ervoor dat we vol goede moed aan ons tweede jaar gaan beginnen.